Porządkowanie terenów zewnętrznych

Agencja JOKER oferuje, także  porządkowanie terenów zewnętrznych, które obejmuje:

-       zamiatanie dróg dojazdowych, chodników oraz miejsc parkingowych;

-        koszenie trawników;

-        przycinanie krzewów;

-       pielęgnacja zieleni (rabaty, klomby, itp.);

-       grabienie liści;

-       zbieranie śmieci na terenie posesji.

Są to usługi, które mogą być świadczone jednorazowo i całorocznie stosownie do pory roku.